VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen

Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar
Voorzitter: Jan Baeten
Afgevaardigd bestuurder: Sven Geysemans